Bảo vệ an toàn khi giao dịch trực tuyến

[VẤN ĐỀ HOT] Nhìn chung chúng ta không thể phủ nhận được sự tiện lợi của ePayment. Quan trọng là chúng ta biết cách để an toàn khi thanh toán qua các cổng thanh toán.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s