Cách nhìn quyết định cái ta thấy

Nếu bất ngờ bị đưa vào mặt một tờ giấy có hình tròn bên trên như bên dưới với câu hỏi “Đây là cái gì?”
10156132_792120817465967_6327972561377347497_n
Câu trả lời thường là “Cái hình tròn đen” 

Rút ra 2 vấn đề:

1. Người ta sẵn sàng vì vài vết đen, vài lỗi lầm của bạn mà bỏ qua cả bản chất của bạn – là một tờ giấy trắng. Làm nhiều điều tốt nhưng vẫn sẽ mất hết hình ảnh xây dựng bấy lâu vì một vài điểm xấu. Là người nhân viên bạn hãy chú ý điều đó.

2. Người quản lý, lãnh đạo cần một tầm nhìn cao hơn, xa hơn, cần một cái Helicopter view bởi trên “trực thăng” mà nhìn xuống thi câu trả lời sẽ là “Một tờ giấy trắng có chấm đen “. Hãy đứng cao hơn, nhìn xa hơn, bao quát hơn để có quyết định đúng đắn. Khi gặp một vấn đề, hãy lùi lại, chạy vòng quanh để nhìn từ nhiều phía, nghe từ nhiều tai 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s